Upphovsrätt

Upphovsrätt

Alla rättigheter 1996- 2013 ©  UAB “Via Aquaria”. Innehåll, inkluderat foton, grafiska element och hemsidans design, tillfaller under upphållsrätten och under andra lagar om intellektuell information. Utan UAB „Via Aquaria“ tillstånd är det strickt förbjudet att använda och sprida text och grafisk information från www.segtuvai.lt till andra Internetsidor eller andra nyhetsmedier. Förutom det får innehållet inte kopieras för kommersiellt syfte och spridning eller läggas ut på andra sidor.

Information som UAB “Via Aquaria” lägger ut på sidan kontrolleras strickt och förnyas underhand, ehuru är inte   UAB „Via Aquaria“ ansvarig för informationens aktuallitet, exakthet och resultat, som kan uppstå på grund av information från hemsidan www.segtuvai.lt.

UAB “Via Aquaria”  förbehåller sig rätten att närhelst och utan förvarning ändra informationen.

Alla logotyper och märken, som används på UAB “Via Aquaria” hemsida är under upphovsrätt, så vida inte annant är beskrivet.
Alla frågor angående upphovsrätten samt användande av material som finns på www.segtuvai.lt, vänd er till e-post: info@via.lt.